รองผู้ว่าเชียงใหม่เรียกประชุมคณะกรรมการกีฬา ซักซ้อม หารือเตรียมรับคณะกรรมการสำรวจพื้นที่ในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ที่จะเดินทางมาสำรวจความพร้อมของจังหวัดเชียงใหม่ที่เสนอตัวเป็นเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38

                15 ต.ค. 63 นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายสงค์ศักย์ คำดีรุ่งริรัตน์ ผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่  นายมนตรี หาญใจ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมกับคณะกรรมการจัดเตรียมข้อมูลและเตรียมการต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ จาก กกท.ซึ่งมีกำหนดมาตรวจที่พักและสนามแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38”นครเจียงใหม่เกมส์”และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5”เจียงใหม่เกมส์”ปี พ.ศ.2565 ที่ จ.เชียงใหม่เสนอตัวขอรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ ระหว่างวันที่ 18-19 ต.ค.63

                ทั้งนี้การประชุมดังกล่าวนั้นสืบเนื่องมาจากว่าทางจังหวัดเชียงใหม่ได้เสนอตัวเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38 และกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่ 5 และได้นำเสนอความพร้อมของจังหวัดเชียงใหม่ต่อคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38 และกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 63 ที่ การกีฬาแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร แข่งขันกับอีก 3 จังหวัดคือ เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ และราชบุรี และในวันที่ 18-19 ต.ค. นี้ ทาง คณะกรรมการสำรวจพื้นที่ในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ก็จะเดินทางมาสำรวจความพร้อมของจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งในเรื่องของสถานที่พักของนักกีฬา และ สนามต่างๆที่จะใช้ในการจัดการแข่งขัน โดยในวันที่ 18 ต.ค. ทางคณะกรรมการฯจะเดินทางไปสำรวจความพร้อมของสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ทั้งสระว่ายน้ำโรงยิมเนเซียม 1 และ 2 สนามแข่งขันบาสเกตบอล สนามยิงปืน สนามฟุตบอล และความพร้อมของ Main Stadium ที่ใช้ในพิธีเปิดและปิดการแข่งขัน

                หลังจากนั้นก็จะไปสำรวจความพร้อมของสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ และสนามของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ในขณะที่คณะกรรมการสำรวจพื้นที่ในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 อีกชุดหนึ่งจะเดินทางจะเดินทางไปสำรวจความพร้อมด้านที่พักอาคารหอพัก 700 ปี ในสนามกีฬาสมโภชน์เชียงใหม่ 700 ปี โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ และโรงแรมเดอะซัน บริเวณคันคลองชลประทาน

                ทั้งนี้ นายสงค์ศักย์ คำดีรุ่งริรัตน์ ผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่  กล่าวว่าจังหวัดเชียงใหม่นั้นมีความพร้อม 100% ในการที่จะจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38”นครเจียงใหม่เกมส์”และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5”เจียงใหม่เกมส์”ปี พ.ศ.2565 โดยเชียงใหม่นั้นจุดเด่นในเรื่องความพร้อมของสนามที่ใช้จัดการแข่งขัน ที่พักนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ มีระบบ wifi ฟรีทุกสนามแข่งขัน มีระบบรถรับส่งนักกีฬา Shuttle Bus ฟรีทุกสนาม มีกิจกรรม Side Event ใกล้สนามแข่งขันและมีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดเชียงใหม่ฟรี ซึ่งคาดว่าจะสามารถผ่านการคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯได้อย่างแน่นอน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here