ที่ประชุมใหญ่ วิสามัญ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ ลงมติให้ มนตรี หาญใจ เป็นนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 2 โดยไร้คู่แข่ง

17 ธ.ค. 63 ที่ห้องประชุมเล็ก หอพัก 700 ปี สนามกีฬาสมโภชน์เชียงใหม่ 700 ปี สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดการประชุมใหญ่วิสามัญและเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายสงค์ศักย์ คำดีรุ่งนิรัตน์ ผอ.กกท.เชียงใหม่มาเป็นตัวแทนการกีฬาแห่งประเทศไทย และสมาชิกของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ร่วมประชุม

สำหรับการเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ในครั้งนี้เนื่องจากครบวาระการบริหารงานของนายกสมาคมฯและคณะ ซึ่งในที่ประชุมได้เสนอชื่อนายมนตรี หาญใจ และนายนพรุจ นพศิริ แต่นายนพรุจ ได้ขอถอนตัว ที่ประชุมจึงลงมติให้นายมนตรี หาญใจ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ เป็นสมัยที่ 2

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here