รองผู้ว่าการ กกท. พร้อมคณะลงพื้นที่สำรวจความพร้อมของจังหวัดเชียงใหม่ในการเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38 ”นครเจียงใหม่เกมส์”และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5”เจียงใหม่เกมส์”ปี พ.ศ.2565

นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

                19 ต.ค. 63 พันโท รุจ  แสงอุดม  รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย  ฝ่ายกีฬากีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา   พร้อมด้วย ดร.ปัญญา หาญลำยวง  อดีตรองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ นายวิวัฒน์ วิกรานตโนรส  อดีตรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ได้เดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม่เพื่อสำรวจความพร้อมของจังหวัดเชียงใหม่ที่เสนอตัวเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38”นครเจียงใหม่เกมส์”และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5”เจียงใหม่เกมส์” ในปี พ.ศ.2565 โดยมีนายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายสงค์ศักย์ คำดีรุ่งริรัตน์ ผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่  นายมนตรี หาญใจ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ และบรรยายถึงความพร้อมของจังหวัดเชียงใหม่ ในทุกด้านที่สามารถจะรองรับการจัดการแข่งขันได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานที่พักของนักกีฬา และ สนามต่างๆที่จะใช้ในการจัดการแข่งขัน การระบบการรับส่งนักกีฬา  การจัดอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงไว้ให้ทุกสนามการแข่งขัน รวมถึงกิจกรรมต่างๆทั้งระหว่างแข่งขันและกิจกรรมเมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขัน

พันโท รุจ  แสงอุดม  รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย  ฝ่ายกีฬากีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา

                ทั้งนี้คณะกรรมการพิจารณาความพร้อมได้กล่าวชื่นชมในความพร้อมของจังหวัดเชียงใหม่ และได้ให้ข้อเสนอแนะ ในเรื่องต่าง ๆ ในการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 และกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่ 5  โดยนายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุม ได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการและจะนำขอเสนอแนะต่าง ๆ ไปปรับปรุงเพื่อให้ จังหวัดเชียงใหม่มีความพร้อมในการจัดการแข่งขันให้มากที่สุด ต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here