สมาคม สโมสรยิมคานา ประชุมใหญ่สามัญประจำปี คัดเลือกคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ หลังนายกสมาคมฯหมดวาระ ได้คณะกรรมการชุดใหม่เข้าบริหารโดยๆไม่มีคู่แข่ง

                25 ก.ค. 63  สมาคม สโมสรยิมคานา ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีขึ้นโดยมีสมาชิกทั้งที่เป็นสมาชกชาวไทยและต่างประเทศเข้าร่วมประชุม หลังจากที่ได้มีการแถลงผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารสมาคม สโมสรยิมคานา ที่มีนายไมตรี เมฆขลา เป็นนายกสมาคมฯ ก็ได้มีการมีการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯชุดใหม่ เนื่องจากคณะกรรมการชุดเดิมได้ทำงานครบวาระ 1 ปี แล้ว

                ทั้งนี้ในที่ประชุมได้มีการเสนอชื่อ นายพรเทพ สุจฉายา , นายพานิช ไชยศรี, นายวิจิตร ปุระศิริกุล , Mr.Paul Drew และ Mr.Akira Murata  เป็นกรรมการบริหารสมาคมฯชุดใหม่ โดยในที่ประชุมนั้น เสนอชื่อมาเพียง 5 คนเท่านั้น ซึ่งข้อบังคับของสมาคมฯ นั้นถ้ามีการเสนอชื่อเพียง 5 คน เท่ากับจำนวนกรรมการที่ต้องมี ก็ไม่ต้องมีการลงคะแนน และให้ผู้ที่ถูกเสนอชื่อทั้ง 5 คนเป็นกรรมการบริหารของสมาคมฯต่อไป และหลังจากนี้ทางคณะกรรมการสมาคมฯชุดใหม่ก็จะมีการเลือกนายกสมาคมฯ และร่างแผนการดำเนินงาน และจะมีการแถลงนโยบายภายในเดือนสิงหาคมนี้

สมาคมสโมสรยิมคานา เริ่มก่อตั้งเมื่อ ปีพ. ศ. 2441 โดยนักบวชชาวต่างชาติจำนวนหนึ่งที่มีวัตถุประสงค์ในการใช้สโมสร เพื่อเป็นการสานต่อกีฬาในภาคเหนือ ของไทย ปัจจุบันมีสนามกอล์ฟขนาด 9 หลุม สนามไดร์ฟกอล์ฟ สนามเทนนิส สนามคริกเกต และสนามสควอช และมีการบริหารโดยการเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมสโมสรยิมคานา 5 คน จากสมาชิกของสมาคมสโมสรยิมคานาที่เป็นสมาชิกชาวไทยและชาวต่างประเทศ และคณะกรรมการฯจะคัดเลือกนายกสมาคมฯ โดยมีวาระการบริหารสมัยละ 1 ปี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here