ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมเตรียมพร้อมจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2564 ช่วงเดือน ก.พ. 64

28 ต.ค. 63 หลังจากที่จังหวัดเชียงใหม่ได้รับมอบให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2564 เนื่องจากกรุงเทพมหานครซึ่งต้องเป็นเจ้าภาพจัดมีความไม่พร้อม ทางจังหวัดเชียงใหม่ โดยนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ โดย นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2564 โดยมีนายคมสัน สุวรรณอัมพา ที่ปรึกษาคณะทำงานกองทุน We Love Chaingmai  อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธาน

นายคมสัน สุวรรณอำพา

 ทั้งนี้การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2564  จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 11 – 19 ก.พ. 64 muj สนามกีฬาภายในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนากีฬาในระดับนักเรียน นักศึกษา ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาอย่างทั่วถึง มีการออกกำลังกายและเล่นกีฬาขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้อง และเป็นการปลูกฝังความมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้จักอภัยและมีทัศนคติที่ดีต่อการกีฬา

สำหรับการประชุมในวันนี้ได้มีการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขัน และพิจารณาในการตั้งชื่อการแข่งขัน จัดทำคู่มือการแข่งขัน และจัดให้มีตัวนำโชคของการแข่งขัน ซึ่งในที่ประชุมได้มีการพิจารณาให้ตัวนำโชคเป็น เทียนนกแก้ว ซึ่งเป็นดอกไม้ชนิดหนึ่งที่มีอยู่แห่งเดียวในประเทศที่ดอยเชียงดาว เชียงใหม่ และ มีคำขวัญประจำการแข่งขันในครั้งนี้ว่า “ มุ่งมั่น สามัคคี หนึ่งใจเดียวกัน”  ทั้งนี้จะมีการนำเสนอข้อสรุปในการประชุมครั้งนี้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พิจารณาต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here