จังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมเตรียมข้อมูลเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “นครเจียงใหม่เกมส์” ประจำปี พศ.2565 และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5

18 ก.ค. 63  เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 63 นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการจัดประชุมการจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลประกอบการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “นครเจียงใหม่เกมส์” ประจำปี พศ.2565 และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 โดยมี นายสงค์ศักดิ์ คำดีรุ่งริรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จ.เชียงใหม่ นายมนตรี หาญใจ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ ผศ.ชัยพร แก้ววิวัฒน์ เลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่  นายอินสม ปัญญาโสภา นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคเหนือ แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายนรินทร์ แสงศรีจันทร์ ผช.อธิการบดีฝ่ายบริหารผู้แทน มกช.วิทยาเขตเชียงใหม่ นายธวัช จันต๊ะวงศ์ ผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ และ ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

                สำหรับการประชุม จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลประกอบการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “นครเจียงใหม่เกมส์” ประจำปี พศ.2565 และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 นี้เป็นการจัดประชุมในครั้งที่ 2 โดยมีการพิจารณา รางวัลการประกวดตราสัญลักษณ์และสัญลักษณ์สัตว์นำโชค ของ การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38  และ การแข่งขัน กีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5  รางวัลการประกวดคำขวัญ กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38 และ กีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 และการพิจารณา แบบเหรียญรางวัล สำหรับการแข่งขันทั้งสองรายการ.

ทั้งนี้ในที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา คัดเลือก ตราสัญลักษณ์ สัญลักษณ์สัตว์นำโชค และคำขวัญประจำการแข่งขัน ของการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38 และ การแข่งขัน กีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ที่มีผู้ให้ความสนใจส่งผลงานเข้าประกวดหลายชิ้นงาน โดย ในส่วนของตราสัญลักษณ์ และ สัญลักษณ์สัตว์นำโชค ของทั้งสองรายการที่ประชุมได้มอบหมายให้ นายสงค์ศักดิ์ คำดีรุ่งริรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จ.เชียงใหม่ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการ ประสานกับผู้ชนะการประกวด ปรับแก้ผลงานให้ เกิดความสมบูรณ์ตามข้อแนะนำจากที่ประชุม ซึ่งหากสมบูรณ์แล้ว จะมีการเผยแพร่ให้ได้ทราบในโอกาสต่อไป

สำหรับเอกสารและข้อมูลประกอบการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “นครเจียงใหม่เกมส์” ประจำปี พศ.2565 และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ของจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด หลังจากที่ได้มีการประชุมครั้งนี้ จะต้องมีการรวบรวมและสรุปเอกสารทั้งหมด ส่งไปให้ การกีฬาแห่งประเทศไทยภายในวันที่ี 5 ส..ค. 63 นี้ เพื่อที่จะได้เข้าวาระในการประชุมคัดเลือกจังหวัดที่จะเป็นเจ้าภาพกีฬาทั้งสองรายการต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here