ผลการแข่งขันบาสเกตบอล JPN 3×3 Basketball Open ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดโดย Jump Arena ร่วมกับ เป็นต่อ และช่างแม่สตูดิโอ ในระหว่างวันที่ 22-23 ก.พ. 63 นี้ที่ สนามบาสเกตบอล Jump Arena จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการแข่งขันบาสเกตบอล 3 คน โดยแบ่งการแข่งขันทั้งหมด 6 รุ่น คือ รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี (พ.ศ.2550) จำนวน 16 ทีม รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี (พ.ศ.2548)จำนวน 16 ทีม รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี (พ.ศ.2545) จำนวน 16 ทีม รุ่นอุดมศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปวส. และปริญญาตรี จำนวน 16 ทีม รุ่นประชาชนชาย จำนวน 16 ทีม และรุ่นประชาชนหญิง จำนวน 8 ทีม

            หลังจากขับเคี่ยวกันอย่างสนุกสนานทั้ง 2 วัน ผลการแข่งขันมีดังนี้

รุ่นอายุ 13 ปี    ทีม มงฟอร์ต A 

ผู้เล่นประกอบด้วย  ด.ช.อัครวัฒน์  สายหล่อ  ด.ช. ปัญญา      สุวิทย์ศักดานนท์ ด.ช. อัฑฒ์  เมฆบังวัน และ ด.ช. ตรีทศพงค์  นันตัง

รุ่นอายุ 15 ปี    ทีม อรุโณทัย B

ผู้เล่นประกอบด้วย ด.ช. พรเพชร  จะลอ ด.ช. ชาคริต  วงชมพู ด.ช.ภาสาร แซ่จาง และ ด.ช. อนุทัย แซ่ติง

รุ่น อายุ 18 ปี ทีม  Sagittarius

ผู้เล่นประกอบด้วย ณัฐวัฒน์ โปธิมอย ณัฐวงศ์ โปธิมอย ทศพล กันนา และ รัชชานนท์ ปัณฑโร

รุ่น อุดมศึกษา ทีม The Legend A

ผู้เล่นประกอบด้วย มนุเชษฐ์ แสงศรี ฮานาฟีย์ ปี่สุ่นทรง ชยุต จุบรัมย์ และ ธนะศักดิ์ หร่ายเจริญ

รุ่น ประชาชนชาย ทีม ปปส

ผู้เล่นประกอบด้วย NGONGO WA KAMWANYA YEUMO TCHUPOU GABRIEL BERTRAND HODGES KAMANI RASHAD และ ณัฐวุฒิ สุ่มสมบูรณ์

รุ่นประชาชนหญิง   ทีม Hulk Bas A

ผู้เล่นประกอบด้วย วรัชญา จันทรประภาพร พรรณิดา อาจศรี กฤชอร กฤศน์วัต และ หทัยรัตน์ เพาะบุญ

ส่วนการแข่งขัน บาสเกตบอล JPN 3×3 Basketball Open ครั้งที่ 2 นายจิตติ  โลจนไพบูลย์ กรรมการบริหาร Jump Arena กล่าวว่าจะมีขึ้นอย่างแน่นอนในช่วงปลายปี 2563 นี้

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here