เปิดตัว ชมรมกอล์ฟสิงห์เชียงใหม่ ประเดิมด้วยการจัด Lanna Night Golf ครั้งที่ 1 ที่สนามกอล์ฟลานนา ตั้งเป้าพัฒนากีฬากอล์ฟสู่ระดับมาตรฐาน เสริมการท่องเที่ยวเชียงใหม่

            31 ม.ค. 63 ที่สนามกอล์ฟศูนย์กีฬาลานนาเชียงใหม่ พลเอกเจน คีรีทวีป อดีต ผบ.มทบ.33 และที่ปรึกษาสมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการแข่งขันกอล์ฟในรายการ Lanna Night Golf ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดโดย ชมรมกอล์ฟสิงห์เชียงใหม่ ทั้งนี้การจัดการแข่งขันกอล์ฟรายการดังกล่าวนี้เป็นการจัดขึ้นเพื่อเป็นการทดสอบสนามกอล์ฟลานนาในสนามที่ 3 ที่ใช้พื้นที่ สนามม้าบางส่วนปรับปรุงเป็นสนามกอล์ฟเล่นกลางคืน หรือ Night Golf โดยปัจจุบันได้มีการปรับปรุงสภาพแฟร์เวย์ กรีน และติดตั้งระบบไฟฟ้าให้แสงสวางสำหรับเล่นกอล์ฟในเวลากลางคืน และเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 31 ม.ค. 63 เป็นต้นไป

การจัดการแข่งขันกอล์ฟ Lanna Night Golf ครั้งที่ 1 เป็นการกิจกรรมเริ่มต้นของ ชมรมกอล์ฟสิงห์เชียงใหม่ ที่เปิดตัวในวันนี้และมี นาย ศิระภัทร สุริยะศักดิ์เ ป็นประธานชมรม  โดยมีวัตถุประสงค์ ในการที่จะเพื่อจัดการแข่งขันกอล์ฟระดับภูมิภาคขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่และพัฒนาให้เป็นรายการที่มีการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางในการจัดการ กีฬาในระดับภูมิภาค เพื่อสร้างโอกาสให้นักกอล์ฟในจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟ ก่อให้เกิดการเรียนรู้และได้รับประสบการณ์ เพื่อนำไปพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถให้สูงขึ้น เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่สร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจภายในระดับท้องถิ่น ส่งเสริมและพัฒนานักกีฬาเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการร่วมการแข่งขันระดับภาคและในระดับประเทศ รวมถึงพัฒนาสู่นักกอล์ฟอาชีพต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here