วู้ดบอล เชียงใหม่ ปรับปรุงสนามกีฬาวู้ดบอลสวนหลวง ร.9  เร่งฝึกซ้อมนักกีฬาเพื่อร่วมแข่งขันกีฬาแห่งชาติภาค 5 ที่จังหวัดลำพูน พร้อมดำเนินการตามมาตรการป้องกันวิด-19

4 มิ.ย. 63  นายชลัช ศรีวิชัย ประธานชมรมกีฬาวู้ดบอล สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า หลังจากที่สนามกีฬาวู้ดบอลสวนหลวง ร.9 ได้ปิดลงเนื่องจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ขณะนี้ทางรับบาลได้มีการออกมาตรการผ่อนคลายในระยะที่ 3  ให้สามารถใช้สนามได้แล้ว ในเรื่องดังกล่าวทางชมรมกีฬาวู้ดบอล สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่จึงได้ดำเนินการยื่นหนังสือถึง นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ และทางกลุ่มองค์กรฯ สวนหลวง ร.9 ได้ทำหนังสือถึง นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ ขออนุญาตใช้พื้นที่ในสวนหลวง ร.9 เพื่อทำการฝึกซ้อมนักกีฬาวู้ดบอลของชมรมฯ และเป็นการเตรียมความพร้อมในการที่จะส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ภาค 5 ที่จังหวัดลำพูน

ประธานชมรมกีฬาวู้ดบอล สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวด้วยว่าขณะนี้ได้เสนอข้อกำหนดมาตรการควบคุมการฝึกซ้อมไปยังสมาคมกีฬาวู้ดบอลแห่งประเทศไทย โดยกำหนดให้มีการจัดให้มีการตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแก่ทุกคน ต้องไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส และลงทะเบียนก่อนเข้าสนาม หากพบว่าที่มีอาการเจ็บป่วย เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อให้พบแพทย์ ทันที ผู้เข้าฝึกซ้อมต้อง สวมหน้ากากผ้าหรือ Face Shield แต่งกายให้เรียบร้อยสวมรองเท้ากีฬา ล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือทำความสะอาดไม้ตี รวมถึงอุปกรณ์ทั้งหมด ก่อนเล่นและหลังเล่นจบ นอกจากนี้ยังจำกัดจำนวนผู้เล่นให้เล่นได้กลุ่มละไม่เกิน 3 คน โดยเว้นระยะห่าง Social Distancing อย่างน้อย 1-2 เมตร ซึ่งในระยะแรกของการฝึกซ้อมนี้ ไม่ให้ ใช้แผ่นบันทึกคะแนนเพื่อป้องกันการสัมผัสใกล้ชิด โดยให้มีสมุดบันทึกคะแนนส่วนตัว และไม่อนุญาตให้มีการแข่งขันและผู้ชม

นายชลัช ศรีวิชัย ประธานชมรมกีฬาวู้ดบอล สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวด้วยว่าขณะนี้ได้ร่วมกับนายสมศักดิ์ ใจคำ ประธานกีฬาวู้ดบอลสวนหลวง ร.9 เชียงใหม่ ดำเนินการปรับปรุงสนามบอลสวนหลวง ร.9 เชียงใหม่ ให้มีความสมบูรณ์ ได้มาตรฐาน สำหรับใช้ในการฝึกซ้อมนักกีฬาของชมรมกีฬาวู้ดบอล สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเข้าร่วมแข่งขันในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ภาค 5 ที่จังหวัดลำพูน ซึ่งนักกีฬาของชมรมฯนั้นมีความหวังในการคว้าเหรียญและเป็นตัวแทนนักกีฬาของภาค 5 ในการไปแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47  ศรีษะเกษเกมส์ต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here