29 พ.ย. 62 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกอล์ฟกีฬาสามัคคีสัมพันธ์สนามบินเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 ที่สนามกอล์ฟหางดงกอล์ฟคลับ เชียงใหม่ โดยมีนายชาตรี จันทร์ฉาย ผ.อ.ส่วนบริการท่าอากาศยาน ฝ่ายปฏิบัติการท่าอากาศยาน  ท่าอากาศยานเชียงใหม่เป็นประธานในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ โดยมีนักกอล์ฟจากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมแข่งขันกันหลายหน่วยงาน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในสนามบิน และสื่อมวลชนเข้าร่วมแข่งขัน โดยการแข่งขันกอล์ฟรายการนี้จะเน้นไปด้านการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน โดยมีการคิดคะแนนแบบ Gross Score ไม่มีแต้มต่อ ในประเภทชาย และ หญิง ซึ่งผลการแข่งขันมีดังนี้

ประเภทบุคคลชาย

ชนะเลิศ                         ร.ต.ต. สุดชาย      ณ เชียงใหม่                    ต.ม.เชียงใหม่

รองชนะเลิศอันดับ 1        เกรียงไกร            อินทะรังสี                       กองบิน 41

รองชนะเลิศอันดับ 2        สุรชัย                วงศ์พิทักษ์วัฒนา                ต.ม.เชียงใหม่

ประเภทบุคคลหญิง

ชนะเลิศ                         อภิญญา            มหาวันไชย                      ท่าอากาศยานเชียงใหม่

รองชนะเลิศอันดับ 1        ขวัญชนก           เที่ยงคำ                          บางกอกแอร์เวย์

รองชนะเลศอันดับ 2        ภัทรินทร์           เหล่าไพโรจน์

รางวัลบู้บี้                       นพดล             พงษ์นิกร

รางวัล High Score          สัจจพล          จันทราช

    
     ทั้งนี้ การแข่งขันกอล์ฟ นั้นเป็นส่วนหนึ่งในการแข่งขันกีฬาสามัคคีสัมพันธ์สนามบินเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 ซึ่งเดิมใช้ชื่อว่า กีฬาชาวสนามบิน โดยได้จัดสืบต่อกันมายาวนาน เพื่อให้พนักงานของแต่ละหน่วยงานได้มาพบปะแลกเปลี่ยน ด้วยการใช้กีฬาเป็นสื่อประสานสัมพันธ์ อันจะทำให้เกิดความรัก ความสามัคคี เกิดการประสานการปฏิบัติงานที่ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้แข็งแรงตามนโยบายของรัฐบาล สำหรับการจัดกีฬาสามัคคีสัมพันธ์สนามบินเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 ประจำปีนี้ กำหนดให้มีการแข่งขันทั้งหมด 9 ชนิดกีฬา คือ ฟุตบอล กอล์ฟ แบดมินตัน เปตอง ตะกร้อ ดาร์ท วอลเลย์บอล โบว์ลิ่ง และกีฬามหาสนุก เริ่มตั้งแต่วันที่ 22 พ.ย. 62  และจะมีพิธีปิดในวันที่ 20 ธ.ค. 62

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here