2 นักกอล์ฟเยาวชนเชียงใหม่ ชนะการแข่งขัน TJGGA-OPTIMIST International Junior Golf Qualifying THAILAND 2019 คว้าสิทธิเข้าแข่งกอล์ฟเยาวชนที่เก่าแก่ THE OPTIMIST International Junior Golf Championship 2019 ที่สหรัฐอเมริกา

21 เม.ย. 62 การแข่งขันกอล์ฟเยาวชนในรายการ TJGGA-OPTIMIST International Junior Golf Qualifying THAILAND 2019 วันแรก ระหว่างวันที่ 18-21 เม.ย. 62 ที่สนามกรังด์ปรีซ์ กอล์ฟคลับ อ.บ่อพลอย กาญจนบุรี โดยมีการแข่งขันด้วยกัน7 รุ่นอายุ ชาย-หญิงเพื่อเปิดโอกาสให้นักกอล์ฟเยาวชนที่เป็นสมาชิกของ TJGGA และเคยแข่งขันในรายการ TJGGA Junior Golf Talent Year 2018-2019 “KEEP MOVING”   แต่ไม่สามารถทำคะแนนสะสมเป็นตัวแทนของ TJGGA ได้มีโอกาสที่จะแข่งขันเพื่อชิงชนะเลิศและเป็นตัวแทนของ TJGGA เพื่อไปแข่งที่สหรัฐอเมริกาอีกครั้ง โดยในแต่ละรุ่นอายุผู้ที่ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และ รองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทนของ TJGGA ไปแข่งกอล์ฟเยาวชนที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาในรายการ THE OPTIMIST International Junior Golf Championship 2019 ที่ ไมอามี สหรัฐอเมริกา ในระหว่างวันที่ 16- 31  ก.ค. 62 โดยเฉพาะผู้ที่ชนะเลิศในแต่ละรุ่นอายุ จะได้รับเงินสนับสนุน อีก 730 ดอลลาร์สหรัฐด้วย

ซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้มีนักกอล์ฟเยาวชนจากจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมแข่งขันหลายคน และผลการแข่งขันปรากฏว่านักกอล์ฟเยาวชนเชียงใหม่สามารถชนะและได้สิทธิเข้าแข่งขันกอล์ฟในรายการ THE OPTIMIST International Junior Golf Championship 2019 ที่ ไมอามี สหรัฐอเมริกา ในระหว่างวันที่ 16- 31  ก.ค. 62 โดย ภูพิงค์ จาระนะ นักกอล์ฟเยาวชนชายวัย 17 ปี สามารถชนะในรุ่น Boy อายุ 16-18 ปี โดยทำคะแนนได้ดีที่สุดของการแข่งขันครั้งนี้ โดยสามารถทำคะแนน 4 วัน 287 (-1)

และ ธนานา คชสารมณี นักกอล์ฟเยาวชนหญิงชาวเชียงใหม่ ได้รองชนะเลิศอันดับ 1 ในรุ่น Girl อายุ 13-14 ปี ด้วยคะแนนรวม 3 วัน 222 (+6) โดยในวันสุดท้ายของการแข่งขัน ธนานา คชสารมณี สามารถทำคะแนนได้ 69 (-3) และได้รับถ้วยรางวัลนักกอล์ฟที่ทำคะแนนต่ำสุดประจำวันไปด้วย ทั้งนี้นักกอล์ฟทั้ง 2 คนนี้จะได้สิทธิไปร่วมกอล์ฟในรายการ THE OPTIMIST International Junior Golf Championship 2019 ที่ ไมอามี สหรัฐอเมริกา และ ได้รับเงินสนับสนุนอีกคนละ 730 ดอลลาร์สหรัฐ

สำหรับผลการแข่งขันทั้งหมดมีดังนี้

รุ่น Girl อายุ 10-12 ปี ชนะเลิศได้แก่  จุฬธิดา สีมา ทำคะแนน รวม 3 วันทั้งสิ้น 19 โอเวอร์พาร์ และ รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ จิดาพัฏฐ์ สิทธิรุจิโรจน์ คะแนน 28 โอเวอร์พาร์

รุ่น Girl อายุ 13-14 ปี  ชนะเลิศได้แก่ ธัญชนก เอียดปลื้ม คะแนนรวม 3 วัน 3 โอเวอร์พาร์ รองชนะเลิศอันดับ ธนานา  คชสารมณี คะแนนรวม 6 โอเวอร์พาร์ และรองชนะเลิศอันดับ 2 พิชญ์นาฏ พงษ์ธรรมรักษ์ คะแนนรวม 10 โอเวอร์พาร์ โดยในรุ่นนี้ ผู้ชนะเลิศ ธัญชนก เอียดปลื้ม เข้าร่วมแข่งขันเท่านั้นไม่ได้สิทธิในการไปแข่งขันที่อเมริกา ดังนั้น ผู้ที่ได้สิทธิไปแข่งขันและรับเงินสนับสนุน 730 เหรียญก็คือ ธนานา คชสารมณี และผู้ได้รองชนะเลิศอันดับ 3 สินีณัฐ บุณยเกตุ เลื่อนขึ้นมารับสิทธิเป็นคนที่ 3

รุ่น Girl อายุ 15-18 ปี  ชนะเลิศได้แก่ ปนัสยา สมจิตร ทำคะแนนรวม 4 วัน 1 อันเดอร์พาร์ รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ปัญชลิกา อาภามงคล ด้วยคะแนนรวม 11 โอเวอร์พาร์ และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ กนกวรรณ งามวงค์ คะแนน 11 โอเวอร์พาร์

รุ่น Boy อายุ 10-11 ปี  ชนะเลิศได้แก่ รวิพล จันทมณีโชติ คะแนนรวม 3 วัน 38 โอเวอร์พาร์ รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ชัยภัทร์  ประมวลมาศ คะแนน 46 โอเวอร์พาร์ และ รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ธีธัช มณีโสะ  ทำคะแนนรวม 70 โอเวอร์พาร์

รุ่น Boy อายุ 12-13 ปี ชนะเลิศได้แก่ ศุภภณ อมรชัยชาญ คะแนนรวม 3 วัน  7 โอเวอร์พาร์ รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ Benxing Shi คะแนนรวม 20 โอเวอร์พาร์ และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ธนกฤต เอียดปลื้ม คะแนน 20 โอเวอร์พาร์

รุ่น Boy อายุ 14-15 ปี ชนะเลิศได้แก่ ศุภกร อมรชัยชาญ คะแนนรวม 3 วัน 11 โอเวอร์พาร์ รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ กิตธาดา โกสะรุทธะ คะแนน 13 โอเวอร์พาร์ และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ปัณณวิชญ์ ลีลาล้ำเลิศ คะแนนรวม 13 โอเวอร์พาร์ โดยในรุ่นนี้ ได้แก่ ปัณณวิชญ์ ลีลาล้ำเลิศ ได้สิทธิเพียงเข้าร่วมแข่ง ดังนั้นสิทธิในการเป็นตัวแทนไปแข่งที่สหรัฐอเมริกา จึงเป็นของรองชนะเลิศอันดับ 3 ภาริช ศรีปัญญาแทน

รุ่น Boy อายุ 16-18 ปี ผู้ชนะได้แก่ ภูพิงค์ จาระนะ คะแนนรวม 4 วัน 1 อันเดอร์พาร์ รองชนะเลิศอันดับ 1 ภูมินทร์ แก้ววิเชียร คะแนน  6 โอเวอร์พาร์ และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ปณโชค แก้วระหัน คะแนนรวม  7 โอเวอร์พาร์

ทั้งนี้การแข่งขัน TJGGA-OPTIMIST International Junior Golf Qualifying THAILAND 2019 ในครั้งนี้ ผู้ที่ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จะได้รับสิทธิเป็นตัวแทนเยาวชนไทยในการเข้าร่วมแข่งขัน THE OPTIMIST International Junior Golf Championship 2019 ที่ ไมอามี สหรัฐอเมริกา ในระหว่างวันที่ 16-31 ก.ค. 62

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here