จังหวัดลำพูน ประชุมสรุปจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ รอบคัดเลือก ภาค 5 ครั้งที่ 37 ในวันที่ 23 ก.พ.-4 มี.ค 64 หลังรับผลกระทบจากโรคโควิด-19 มั่นใจมีความพร้อมจัดแน่นอน ผู้ว่าฯลำพูนย้ำให้เน้นมาตรการป้องกันโควิด-19

17 พ.ย. 64 นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ รอบคัดเลือก ภาค 5 ครั้งที่ 47 และ กีฬาคนพิการแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 5 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมีนายก่อพงศ์ นำบุญจิตต์ ผ.อ.สำนักงาน กกท.จังหวัดลำพูน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าประชุมหารือการเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันฯ หลังจากที่ต้องเลื่อนเนื่องจากได้รับผล กระทบจากโรคโควิด-19 ซึ่งในที่ประชุมสรุปที่จะดำเนินการจัดการแข่งขันฯในระหว่างวันที่ 23 ก.พ. – 4 มี.ค. 64 อย่างแน่นอน โดยจะจัดการแข่งขันทั้งสิ้น 38 ชนิดกีฬา โดยใช้สนามแข่งขันในจังหวัดลำพูน และ จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 จะจัดในระหว่างวันที่ 12 – 16 มี.ค 64 จะมีการแข่งขันเพียง 2 ชนิดกีฬาเท่านั้น สำหรับงบประมาณในการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 จะใช้งบประมาณจำนวน 8 ล้านบาท และ กีฬาคนพิการแห่งชาติรอบคัดเลือกภาค 5 อีกจำนวน 500,000 บาท และคาดว่าจะมีนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันครั้งนี้ประมาณ 7,000 คน

ทั้งนี้นายก่อพงศ์ นำบุญจิตติ์ ผ.อ.สำนักงาน กกท จังหวัดลำพูนกล่าวว่า ในขณะนี้ความพร้อมของจังหวัดลำพูนในการเป็นเจ้าภาพในครั่งนี้มีความพร้อมเต็มที่ โดยจะใช้สนามกีฬาในจังหวัดลำพูนเป็นหลัก แต่อาจจะมีการใช้สนามกีฬาของจังหวัดเชียงใหม่บ้างในบางชนิดกีฬาที่ยังไม่มีความพร้อมในเรื่องสนาม นอกจากนี้แล้วในการจัดเตรียมสัญลักษณ์และ มาสคอต ของการแข่งขัน รวมไปจนถึงการจัดเตรียมเหรียญรางวัลไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้แล้วในเรื่องของการเตรียมสถานที่พักนักกีฬาขณะนี้ได้ประสานงานกับโรงเรียนต่างๆที่จะใช้เป็นสถานที่พักและสนามแข่งขันเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งจะมีการประกาศปิดโรงเรียนที่เป็นสถานที่แข่งขันและที่พักนักกีฬาในช่วงเวลาจัดการแข่งขันฯด้วย

ด้านนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวด้วยว่า เนื่องจากในการจัดการแข่งขันฯครั้งนี้ ยังคงอยู่ในช่วงของการระมัดระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดังนั้นได้เน้นย้ำให้กับคณะกรรมการจัดการแข่งขันให้เตรียมความพร้อมในการเตรียมสนาม การตรวจร่างกายของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่และผู้เข้าชมให้เป็นไปตามข้อกำหนดของการกีฬาแห่งประเทศไทยในเรื่องของความปลอดภัยจากโรคโควิด-19 และประสานงานกับทางสาธารณสุขจังหวัดลำพูนในการเตรียมมาตรการตรวจคัดกรองผู้ที่จะเข้าร่วมแข่งขันและผู้ชมให้เรียบร้อย ท้ังนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนได้เน้นย้ำว่านักกีฬาบางชนิดกีฬาที่มีความเสี่ยงนักกีฬาที่ผ่านการตรวจคัดกรองนั้นควรที่จะมีใบรับรองจากแพทย์ว่าผ่านการตรวจคัดกรองโควิด-19 เป็นที่เรียบร้อย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here