ผู้ว่าฯลำพูน ประกาศเลื่อน การจัดแข่งขันกีฬาแห่งชาติ “ลำพูนเกมส์” รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 47 อย่างไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์โรคโควิด-19 จะดีขึ้น

                20  มิ.ย. 63  นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้มีหนังสือถึง ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง แจ้งเลื่อนกำหนดวันแข่งขันกีฬาแห่งชาติ รอบคัดเลือก ภาค 5 ครั้งที่ 47 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 37 “ลำพูนเกมส์”  ซึ่งการเลื่อนการแข่งขันดังกล่าวนั้นจะเลื่อนออกไปโดยไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ในประเทศจะดีขึ้นหรือเข้าสู่สภาวะปกติ

                ทั้งนี้การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ รอบคัดเลือก ภาค 5 ครั้งที่ 47 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 37 “ลำพูนเกมส์”  เดิมกำหนดไว้คือ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ รอบคัดเลือก ภาค 5 ครั้งที่ 47 จะแข่งขันในระหว่างวันที่  17-27 ก.ค. 63 และ การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 37 จะทำการแข่งขันในระหว่างวันที่  1-5 ส.ค. 63  และทางการกีฬาแห่งประเทศไทยได้ให้จังหวัดลำพูนพิจารณาทบทวนการแข่งขันกีฬาดังกล่าว

                ดังนั้นทางจังหวัดลำพูนเห็นว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จะทำให้การจัดกิจกรรมทางด้านกีฬาไม่สามารถดำเนินการจัดการแข่งขันให้เป็นไปได้ตามปกติ และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามนโยบายของทางรัฐบาลในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ทางจังหวัดลำพูนจึงขอเลื่อนการจัดการแข่งขันการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ รอบคัดเลือก ภาค 5 ครั้งที่ 47 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 37 “ลำพูนเกมส์” ออกไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น และหากสถานการณ์เป็นปกติทางจังหวัดลำพูนจะแจ้งกำหนดการให้กับการกีฬาแห่งประเทศไทยทราบต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here