จังหวัดเชียงใหม่ประชุมเตรียมข้อมูล เสนอตัวเป็นเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 “นครเจียงใหม่เกมส์”

            12 มี.ค. 63 นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายนพดล เกิ้งบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่ง ประเทศไทย ภาค 5 นายสมศักดิ์ คำดีรุ่งริรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จ.เชียงใหม่ นายมนตรี  หาญใจ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ นายชัยพร แก้ววิวัฒน์ เลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ และผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ได้ร่วมประชุมการจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลประกอบการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการแข่งข้นกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “นครเจียงใหม่เกมส์”  ประจำปี พ.ศ. 2565 และกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่ 5

            ทั้งนี้การประชุมหารือดังกล่าวเป็นการประชุมร่วมกันเป็นครั้งแรก โดยในที่ประชุม ได้ร่วมกันร่างประกาศการประกวดตรา สัญลักษณ์สัตว์นำโชคและคำขวัญ ของการแข่งขัน โดยมีหลักเกณฑ์เบื้องตันดังนี้ ภาพตราสัญลักษณ์ การแข่งขันฯต้องบ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นหลักเช่น สถาปัตยกรรม โบราณสถาน ประเพณีวัฒนธรรม และต้องมีข้อความ ตราสัญลักษณ์บังคับ ในชิ้นงานด้วย สำหรับ สัตว์นำโชคของการแข่งขันฯ ต้องเป็นภาพสัตว์ที่เป็นตัวแทนบ่งบอกความหมายของจังหวัดเชียงใหม่ ในลักษณะถือคบเพลิงและท่าทางของการเล่นกีฬาชนิดต่างๆ และ คำขวัญของการแข่งขันฯ ซึ่งต้องสื่อความหมายที่ดี โดยร่างระเบียบของการประกวดฯที่ประชุมได้มอบหมายให้ ฝ่ายเลขาฯจัดทำร่างระเบียบ หลักเกณฑ์และการตัดสิน เพื่อประกาศเชิญชวน ให้บุคคลทั่วไปที่มีความสามารถ ได้ส่งผลงานเข้าประกวด เร็วๆนี้

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here