คณะการสื่อสารมวลชน ม.ช. ร่วมกับ ชมรมศิษย์เก่าสื่อสารมวลชน ม.ช. ภาคเหนือ จัดกอล์ฟการกุศล Mass Comm CMU OPEN 2019 วันที่ 10 ส.ค. 62 สนามแม่โจ้กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา รายได้สนับสนุนทุนการศึกษาและสร้างศูนย์การเรียนรู้ ให้นักศึกษา

           

         คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับชมรมศิษย์เก่าสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาคเหนือ จะได้จัดโครงการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล Mass Comm CMU OPEN 2019 ถ้วยรางวัล ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัย ในวันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562 ณ สนามแม่โจ้กอล์ฟรีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออกกำลังโดยใช้กีฬากอล์ฟเป็นสื่อให้กับบุคคลที่สนใจ ซึ่งรายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายจักมอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สบทบทุนสร้างศูนย์การเรียนรู้ Learning Space และสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์อื่น ๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชมรมศิษย์เก่าคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาคเหนือกับหน่วยงานต่าง ๆ ด้วย นั้น

การแข่งขัน Mass Comm CMU OPEN 2019 ครั้งนี้จะเป็นการแข่งขันในรูปแบบกอล์ฟสมัครเล่น แข่งขันแบบ Stroke Play 18 หลุม แข่งขันทีมละ 5 คน แบ่งไฟล์ทการแข่งขันเป็น ไฟล์ท เอ บี ซี ดี และ สภาพสตรี และมีถ้วยรางวัลประเภททีม จาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีถ้วยรางวัลจาก พลตรีสืบสกุล บัวระวงศ์ ผบ มทบ33 นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายคมสัน สุวรรณอำพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

สำหรับการแข่งขัน Mass Comm CMU OPEN 2019 ผู้สนใจสามารถสมัครร่วมแข่งขันเป็นทีมๆละ 5 คน ค่าสมัคร ทีมละ 20,000 บาท ราคารวม กรีนฟี แค้ดดี้ รถกอล์ฟ ของที่ระลึก และงานเลี้ยง พร้อมด้วยของรางวัลจับสลากอีกมากมาย สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่ ชมรมศิษย์เก่าสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาคเหนือ 089-7553637

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here