ชมรมกีฬาเทเบิลเทนนิส และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่จัดอบรมผู้ตัดสินกีฬาเทเบิลเทนนิส ปี 2562 ยกมาตรฐานผู้ตัดสินกีฬาเทเบิลเทนนิส

25 มิ.ย. 62 ที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่เป็นประธานในพิธี อบรมผู้ตัดสินกีฬาเทเบิลเทนนิส ในโครงการพัฒนาบุคลากรของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562 เข้ารับการอบรมมาจากหน่วยงาน สถานศึกษาบุคลการกีฬาของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด จำนวน 50  คน

ผศ.ชัยพร แก้ววิวัฒน์ เลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า การจัดการอบรมผู้ตัดสินกีฬาเทเบิลเทนนิส ในโครงการพัฒนาบุคลากรของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562 ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพ และยกระดับมาตรฐานผู้ตัดสินกีฬาเทเบิลเทนนิสของจังหวัดเชียงใหม่ และเพิ่มจำนวนผู้ตัดสินกีฬาเทเบิลเทนนิส สามารถรองรับการจัดการ แข่งขันกีฬาในระดับภูมิภาค โดยจะมีการอบรมตั้งแต่วันที่  25 ถึงวันที่ 29 มิ.ย. 62 โดยใช้มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นสถานที่อบรม การอบรมมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยมีวิทยากรจากสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยมาเป็นผู้ทำการอบรม ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here