จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีส่งตัวนักกีฬาเยาวชนสู้ศึก กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 “บุรีรัมย์เกมส์” 10-20 พ.ค. 62 ที่จังหวัดบุรีรัมย์

4 พ.ค. 62 ที่ห้องประชุมใหญ่ อาคารหอพัก 700 ปี สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี  นายสุวิทย์  แรกข้าว ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีส่งตัวนักกีฬาเยาวชนของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อไปร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 “บุรีรัมย์เกมส์” ที่จังหวัดบุรีรัมย์ในระหว่างวันที่ 10 -20 พ.ค.62 นี้ หลังจากที่ได้มีการเลื่อนการแข่งขันมาก่อนหน้านี้เนื่องจากมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งในพิธีส่งตัวนักกีฬาเยาวชนของจังหวัดเชียงใหม่ในวันนี้มีนักกีฬาเยาวชนพร้อมดัวยผู้ฝึกสอนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ซึ่งทางประธานในพิธีได้ให้โอวาทและถ่ายรูปร่วมกับนักกีฬาทุกคน

ทั้งนี้ในการไปร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 “บุรีรัมย์เกมส์” ที่จังหวัดบุรีรัมย์ในระหว่างวันที่ 10 -20 พ.ค.62 นี้ นายมนตรี ใจหาญ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้รับความร่วมมือในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเช่น สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5 สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ สถาบันหารพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยมีนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 38 ชนิดกีฬา โดยมีจำนวนนักกีฬา 558 คน เจ้าหน้าที่ 132 คน  รวมทั้งสิ้น 690 คน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here