ปิดการอบรมผู้ตัดสินกีฬากอล์ฟ ขั้นต้น ของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่อย่างสวยงาม มีผู้เข้าอบรมล้นหลาม เรียกร้องให้สมาคมฯจัดอบรมระดับสูงต่อไป

22 ก.ย. 62 ที่ห้องประชุมกลาง อาคารหอพัก 700 ปี สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ นายมนตรี หาญใจ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรการอบรมผู้ตัดสินกีฬากอล์ฟ ขั้นพื้นฐาน (Level 1) ในโครงการพัฒนาบุคลากรกีฬาของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งโครงการดังกล่าวนั้นทางสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดขึ้นเพื่อที่จะพัฒนาบุคคลากรทางด้านกีฬากอล์ฟ ให้มีความรู้เบื้องต้นในเรื่องของ กฎกอล์ฟ และ การตัดสิน ในเบื้องต้น โดยมีนายสิทธิพร โรจนศิริ  กรรมการกฎข้อบังคับจากสมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทย มาเป็นวิทยากร

สำหรับการอบรมผู้ตัดสินกีฬากอล์ฟ ขั้นพื้นฐาน (Level 1) ในโครงการพัฒนาบุคลากรกีฬาของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้ง ผ.ศ.ชัยพร แก้ววิวัฒน์ เลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า ประสบความสำเร็จเป็นอันมาก เพราะมีผู้เข้าอบรมที่เป็นบุคคลากรทาด้านกอล์ฟในจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งผู้ตั้งใจจะเป็นผู้ตัดสินกอล์ฟ รวมถึงตัวแทนขากสนามกอล์ฟที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงใหม่มาเข้าร่วมการอบรม จำนวน 50 คน ตามที่ได้ตั้งเป้าไว้ และผู้เข้าอบรมนั้นได้รับความรู่และประสบการณ์นากรเข้าอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างเต็มที่ และมีเสียงเรียกร้องให้ทางสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่จัดการอบรมผู้ตัดสินกีฬากอล์ฟในระดับที่สูงขึ้นต่อไป เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับกอล์ฟ ซึ่ง ผ.ศ.ชัยพร แก้ววิวัฒน์ เลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่าทางสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ได้เตรียมของบประมาณในเรื่องดังกล่าวไว้แล้ว และอาจจะมีการเปิดการอบรมในระดับสูงขึ้นภายในปีงบประมาณ 2564  แต่ถ้าในระหว่างนี้ถ้ามีโอกาสก็อาจจะมีการจัดการอบรมขึ้นอีกก็ได้

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here