นายกฯสมาคมกีฬาเชียงใหม่ปิดการอบรม ผู้ตัดสินกีฬาเทเบิลเทนนิส ปี 2562 ได้ผู้ตัดสินใหม่ 23 คน รองรับการจัดการแข่งขันในภูมิภาค

2 ก.ค. 62 นายมนตรี ใจหาญ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตรอบรมผู้ตัดสินกีฬาเทเบิลเทนนิส ระดับ 1 มีพิธีปิดอบรมผู้ตัดสินกีฬาเทเบิลเทนนิส ณ ห้องเอราวัณ 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ ทั้งนี้การอบรมผู้ตัดสินกีฬาเทเบิลเทนนิสระดับ 1 นั้นอยู่ในโครงการพัฒนาบุคลากรของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพ และยกระดับมาตรฐานผู้ตัดสินกีฬาเทเบิลเทนนิสของจังหวัดเชียงใหม่ และเพิ่มจำนวนผู้ตัดสินกีฬาเทเบิลเทนนิส สามารถรองรับการจัดการ แข่งขันกีฬาในระดับภูมิภาค โดยจะมีการอบรมตั้งแต่วันที่  25 ถึงวันที่ 29 มิ.ย. 62 โดยใช้มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นสถานที่อบรม การอบรมมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยมีวิทยากรจากสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยมาเป็นผู้ทำการอบรม ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยคลการกีฬาของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด จำนวน 50  คน

เมื่อเสร็จสิ้นการอบรมแล้วมีผู้ที่เข้าอบรมผ่านเป็นผู้ตัดสินกีฬาเทเบิลเทนนิส จำนวน 23 คน ซึ่งทั้งหมดได้เข้ารีบใบประกาศนียบัตรจากนายมนตรี ใจหาญ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ และพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ผู้ตัดสินเทเบิลเทนนิสต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here