ผลการแข่งขันกอล์ฟเยาวชน TJGGA JUNIOR GOLF TALENT Year 2018-2019 “ KEEP MOVING” ของสมาคมผู้ปกครองนักกอล์ฟเยาวชนไทย ระหว่างวันที่ 22-23 ธ.ค. 61 สนามกอล์ฟอินทนนท์ แอนด์ เนชัวรัล รีสอร์ท ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ สมาคมผู้ปกครองนักกอล์ฟเยาวชนไทย มาจัดการแข่งขันในภาคเหนือที่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีการแข่งขันกอล์ฟเยาวชน ทั้ง ชายและหญิง รวม 7 รุ่น ซึ่งผลการแข่งขันมีดังนี้

รุ่น Boy อายุ 10-11 ปี  ชนะเลิศ      จิรภัทร  รุจิรวัฒน์ รองชนะเลิศอันดับ 1 ธรรมมาวุธ งามเหลา และรองชนะเลิศอันดับ 2  รวิพล จันทมณีโชติ

รุ่น Boy อายุ 12-13 ปี ชนะเลิศ  ธีรวัฒน์  เหลาทอง  รองชนะเลิศอันดับ  1 อิงตะวัน หวังรุ่งวิชัยศรี และรองชนะเลิศอันดับ 2 ชิดตะวัน หวังรุ่งวิชัยศรี

รุ่น Boy อายุ 14-15 ปี ชนะเลิศ  ดังอรินทร์ สมบุญมา รองชันเลิศอันดับ 1 เควิน ไรม์แมน และรองชนะเลิศอันดับ 2 ภาริช ศรีปัญญา

รุ่น Boy อายุ 16-18 ปี  ชนะเลิศ กฤตภาส รัตน์ประสาทพร รองชนะเลิศอันดับ 1 ณัฐธัญช์ จุ้ยวรมิตร และรองชนะเลิศ อันดับ 2 ภูพิงค์ จาระนะ

รุ่น Girl อายุ 10-12 ปี ชนะเลิศ ชุติมนต์ รุจิรนันท์ รองชนะเลิศอันดับ 1 พิมภากร ปัญญาดิลก และรองชนะเลิศอันดับ 2 เซเรนา เชอร์ชิลล์

รุ่น Girl อายุ 13-14 ปี ชนะเลิศ อลิศา อินทร์ ประสิทธิ์ รองชนะเลิศอันดับ 1 ชนานา คชสารมณี และรองชนะเลิศ อันดับ 2 เขมมินทรา งามเหลา

รุ่น Girl อายุ 14-15 ปี ชนะเลิศ ปนัสยา สมจิตต์ รองชนะเลิศอันดับ 1 แอนนิต้า แซ่จึง และ รองชนะเลิศอันดับ 2  พิศลยา รวยรื่น

การแข่งขัน TJGGA JUNIOR GOLF TALENT Year 2018-2019  “ KEEP MOVING” นั้นจัดขึ้นโดยสมาคมผู้ปกครองนักกอล์ฟเยาวชนไทย โดยเป็นรายการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนที่มีมากว่า 10 ปี และเป็นที่แรก ที่เดียวในประเทศไทยที่เริ่มต้นในการจัดการแข่งขันโดยให้เยาวชนที่เข้าแข่งต้องแข่งขันด้วยตนเอง โดยไม่มีแค้ดดี้ ช่วยเหลือในการแข่งขัน รวมถึงการต้องแบกหรือลากถุงกอล์ฟด้วยตนเอง โดยในแต่ละปีจะมีการจัดการแข่งขันเพื่อเก็บคะแนน 6  ครั้ง หาผู้ที่มีคะแนนสะสมรวมในแต่ละรุ่นสูงสุด เพื่อส่งเป็นตัวแทนจากประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันกอล์ฟรายการ The OPTIMIST International Junior Golf Championship ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นรายการแข่งกอล์ฟเยาวชนที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในโลก และมีนักกอล์ฟที่เป็นนักกอล์ฟอาชีพชื่อดัง เช่น ไทเกอร์ วูดส์ ที่ผ่านการแข่งขันในรายการนี้ รวมถึง เอริยา และ โมริยา จุฑานุกาล ที่ผ่านการแข่งขันรายการนี้เช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ ผู้ที่มีคะแนนสะสมเป็นที่ 1 ของทุกรุ่น นอกจากจะได้สิทธิ์ไปแข่งขันกอล์ฟรายการ The OPTIMIST International Junior Golf Championship ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา แล้วยังจะได้รับเงินสนับสนุนค่าแข่งขันประมาณ 750 เหรียญสหรัฐ ด้วย ส่วนผู้ที่มีคะแนนสะสมรองลงมาในแต่ละรุ่นก็จะได้รับพิจารณาให้สิทธิไปแข่งขัน กอล์ฟรายการ The OPTIMIST International Junior Golf Championship ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา อีกด้วย ส่วนผู้ที่มีคะแนนสะสมไม่เพียงพอ ทางสมาคมผู้ปกครองนักกอล์ฟเยาวชนไทยก็จะจัดคัดเลือกในรอบ สุดท้าย ในรายการ TJGGA – OPTIMIST International Junior Golf Qualifying THAILAND เพื่อเปิดโอกาสให้นักกอล์ฟเยาวชนได้มีโอกาสอีกครั้ง ซึ่งการแข่งขันทุกรายการนั่น เยาวชนที่จะเข้าแข่งัขนต้องเป็นสมาชิกของสมาคมผู้ปกครองนักกอล์ฟเยาวชนไทยเท่านั้น

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here