โครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่  และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศล RUN TOGETHER แบบ Virtual Run ปลุกกระแสต้านยาเสพติด

                7 ก.ค. 63 นางพัชรากาญจน์ คงทวีพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า โครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่ โดยการนำของนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการ โครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล RUN TOGETHER โดยใช้รูปแบบ Virtual Run

ทั้งนี้ วิ่งการกุศล RUN TOGETHER โดยใช้รูปแบบ Virtual Run มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ สร้างกระแส และปลูกจิตสำนึก ในการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ออกกำลังกาย โดยใช้เทคโนโลยีรูปแบบใหม่ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน – 25 กรกฎาคม 2563 และเริ่มเดิน – วิ่ง สะสมระยะทาง ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2563 – 25 สิงหาคม 2563 ประกาศผลในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ผู้ที่สะสมระยะทางได้ 40 กิโลเมตรขึ้นไป จะได้รับเหรียญรางวัล และผู้ที่มีระยะทางสะสมสูงที่สุดตลอดการแข่งขันจะได้รับถ้วยรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประเภทชาย 3 รางวัล ประเภทหญิง 3 รางวัล พร้อมลุ้นรับรางวัลพิเศษตั๋วเครื่องบินแอร์เอเชียไป-กลับ เชียงใหม่-ภูเก็ต จำนวน 3 รางวัลๆ ละ 2 ที่นั่ง 

นางพัชรากาญจน์ คงทวีพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สำหรับประชาชนที่สนใจสามารถลงทะเบียนสมัครเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ทาง Application Line และ Facebook Fanpage : RUN Together 2020 โดยมีค่าสมัคร 299 บาท พิเศษสมัครก่อนวันที่ 10 กรกฏาคม 2563 นี้ ค่าสมัครเพียง 250 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าจัดส่งเสื้อ-เหรียญ 80 บาท และรายได้สมทบทุนการดำเนินกิจกรรมของชมรม  TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่ และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โทร. 053-211048 ต่อ 113 ,115 หรือ 082-186-5585

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here